Ευρωπαϊκές δεξιότητες: Μεγάλης κλίμακας σύμπραξη για τις δεξιότητες στον τομέα του λιανεμπορίου
9 Δεκεμβρίου, 2022
Στηρίζουμε την Ουκρανία: Η Επιτροπή χορηγεί 5,5 εκατ. ευρώ για να βρεθούν ασφαλείς κατοικίες για όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας
9 Δεκεμβρίου, 2022

Πρόληψη της τρομοκρατίας: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους νέους κανόνες για την εμπορία και τη χρήση χημικών ουσιών υψηλού κινδύνου

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους νέους κανόνες για την εμπορία και τη χρήση χημικών ουσιών υψηλού κινδύνου. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Ένωση Ασφάλειαςκαι του θεματολογίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ΕΕ δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες χημικές απειλές που προκύπτουν από τρομοκρατικές δραστηριότητες.
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αθέμιτης χρήσης των χημικών ουσιών υψηλού κινδύνου, ιδίως διότι είναι εύκολα διαθέσιμες στην αγορά. Γι’ αυτό, η Επιτροπή επεξεργάζεται μια πρόταση για τη ρύθμιση της πρόσβασης σε χημικές ουσίες υψηλού κινδύνου, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες και άλλους κακόβουλους παράγοντες. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής θα αξιοποιηθούν για την προετοιμασία της επικείμενης πρότασης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023.
Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα