Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τον κανονισμό για την ανακύκλωση πλοίων
20 Μαρτίου, 2023
Η Επιτροπή δημοσιεύει τη Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της ΕΕ το 2022: Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων
20 Μαρτίου, 2023

Η ΕΕ χρηματοδοτεί με 189 εκατ. ευρώ τη δημιουργία σημείων επαναφόρτισης και σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο σε 12 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι επιλέχθηκαν 26 έργα από 12 κράτη μέλη (Εσθονία, Γαλλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία και Ολλανδία), τα οποία θα λάβουν χρηματοδότηση για την εγκατάσταση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Θα λάβουν επιχορηγήσεις της ΕΕ συνολικού ύψους σχεδόν 189 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (AFIF).
Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Οιαιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του AFIFαυξάνονται συνεχώς, γεγονός που καταδεικνύει τη δέσμευση του τομέα των μεταφορών για τη μετάβαση σε βιώσιμες λύσεις. Η επένδυσή μας, ύψους 189 εκατ. ευρώ, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περίπου 2.000 σημείων επαναφόρτισης και περίπου 63 σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο. Τέσσερα έργα θα στηρίξουν τον εξηλεκτρισμό των υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες, ιδίως μέσω του εξηλεκτρισμού του εξοπλισμού και της εγκατάστασης υποδομών φόρτισης για τα υπηρεσιακά οχήματα.»
Ο AFIF συνδυάζει επιχορηγήσεις από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» με κεφάλαια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στοχεύοντας στην αύξηση του αντικτύπου των επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ο κατάλογος των έργων διατίθενται εδώ.
Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα