Υγιή δάση: Νέες συστάσεις για τις δενδροφυτεύσεις και τα αρχαία δάση
21 Μαρτίου, 2023
Η Επιτροπή στηρίζει 151 μεταρρυθμιστικά έργα στα κράτη μέλη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας
21 Μαρτίου, 2023

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη νέα έκθεση της IPCC για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την οποία επείγει η ανάληψη πιο φιλόδοξης κλιματικής δράσης

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, at the virtual climate summit

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συγκεφαλαιωτική έκθεση που δημοσιεύτηκε χθες από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η οποία περιέχει τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την τελευταία οκταετία σχετικά με την κλιματική αλλαγή, και καλεί όλα τα μέρη να αναβαθμίσουν τους φιλόδοξους στόχους τους και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Στην έκθεση της IPCC επισημαίνεται ότι οι αλλαγές στο κλιματικό σύστημα που προκαλούνται από τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι πρωτοφανούς κλίμακας στην ιστορία της ανθρωπότητας, με σοβαρές επιπτώσεις για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της έκθεσης, η Επιτροπή επιβεβαιώνει εκ νέου την πρόθεσή της να πρωτοστατήσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής,συνεχίζοντας τις προσπάθειές της να καταστήσει την ΕΕ κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και επιταχύνοντας παράλληλα τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Η ΕΕ είναι ήδη πρωτοπόρος μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του νομοθετήματος της ΕΕ για το κλίμα που προβλέπει μείωση των εκπομπών έως το 2030, αλλά και της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55% (Fit for 55), η οποία περιλαμβάνει τομεακά νομοθετικά μέτρα. Ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5οC απαιτεί παγκόσμια δράση για τη μείωση των εκπομπών σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις χώρες και σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους στον τομέα αυτό, ενόψει της COP28 αλλά και στο μέλλον.
Με τη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55%, η ΕΕ ενεργεί αποφασιστικά για να μειώσει τις καθαρές εκπομπές κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και να προετοιμάσει το έδαφος για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Παράλληλα, έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σε συνεργασία με 300 ευρωπαϊκές περιφέρειες και τοπικές αρχές μέσω της αποστολής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Η δράση για το κλίμα πρέπει να συμβαδίζει με άλλες πολιτικές και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, ενώ τα σχέδια δράσης για μηδενική ρύπανση και κυκλική οικονομία είναι πολύ σημαντικά για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, θετική για τη φύση και δίκαιη κοινωνία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στην έκθεση της IPCC είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English