Απογεύματα της Ευρώπης: Quo vadis Europa?
3 Ιουλίου, 2023
Ursula von der Leyen: ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2023 #SOTEU
12 Σεπτεμβρίου, 2023

Έναρξη Θερινού Σχολείου “European Limits : Culture, Identity and Society – GovArt2023”

Την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 ξεκίνησε το Θερινό Σχολείο με τίτλο “European Limits : Culture, Identity and Society – GovArt2023”, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο της ίδιας εβδομάδας.

Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,μεταφέρεται στο ακριτικό νησί των Οινουσσών προκειμένου να ανοίξει την συζήτηση για τη διακυβέρνηση και τη μετανάστευση της ΕΕ, με τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της καλλιέργειας μιας θεσμικής, νομικής, πολιτικής και κοινωνικής κουλτούρας.
Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου 2022 θα επιδιώξει να συνδέσει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τους εμπλεκόμενους φορείς (θεσμοί, κράτη μέλη, μη κρατικοί φορείς, δημόσιες αρχές, δομές της κοινωνίας των πολιτών) με τον πολιτισμό και τη δημιουργία των άμεσων πολιτικών θεσμών, που συμβάλλουν και στην αναβάθμισή του.
Τα θεματικά σκέλη του φετινού Θερινού Σχολείου θα είναι τα εξής:
• Πολιτιστική συνοχή της ΕΕ μέσω κοινών ευρωπαϊκών ιστορικών οδών.
• Κρίσεις στην Ένωση (οικονομική, μεταναστευτική, υγεία, ενέργεια) – πολιτιστική κρίση.
• Ταυτότητα και ιθαγένεια της ΕΕ: πολιτισμικές διαστάσεις.
• Ενωμένοι στη διαφορετικότητα: Πολιτικός μύθος ή πολιτισμικός αναπροσανατολισμός για την Ευρώπη στον 21ο αιώνα;
Κατά τη γνώμη μας, η ιδιαιτερότητα του καλοκαιρινού μας σχολείου συνδέεται με τη διαμόρφωση στενής σχέσης μεταξύ κρίσεων και πολιτιστικής πολυμορφίας. Αυτός ο προσανατολισμός της δραστηριότητάς μας θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη και να μιλήσουν γι’ αυτήν χρησιμοποιώντας ένα κοινό σύνολο όρων. Στόχος του είναι να δώσει στους νέους ερευνητές τα εργαλεία για την επίλυση διλημμάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην καθημερινή τους ζωή και στο μέλλον.