Εταιρείες κολοσσοί στέλνουν αυστηρή προειδοποίηση για το Brexit
7 Ιουνίου, 2016
Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: 1ος επιτυχημένος χρόνος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
7 Ιουνίου, 2016

Συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας: Σε ισχύ οι διατάξεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών

Από σήμερα, όλα τα κράτη μέλη (εκτός από τη Δανία και την Ιρλανδία, κράτη μέλη τα οποία αποφάσισαν να μην προσχωρήσουν στη συμφωνία) μπορούν επίσης να ζητήσουν από την Τουρκία να δεχθεί πίσω παράτυπους υπηκόους τρίτων χωρών που εισήλθαν στην ΕΕ απευθείας από την Τουρκία.

Πρόσθετες διατάξεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στο πλαίσιο της συμφωνίας επανεισδοχής που υπογράφηκε από την ΕΕ και την Τουρκία στις 16 Δεκεμβρίου 2013.  Από σήμερα, όλα τα κράτη μέλη (εκτός από τη Δανία και την Ιρλανδία, κράτη μέλη τα οποία αποφάσισαν να μην προσχωρήσουν στη συμφωνία) μπορούν επίσης να ζητήσουν από την Τουρκία να δεχθεί πίσω παράτυπους υπηκόους τρίτων χωρών που εισήλθαν στην ΕΕ απευθείας από την Τουρκία.  Αυτό αποτελεί προσθήκη στις διατάξεις επανεισδοχής Τούρκων πολιτών που τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Οκτωβρίου 2014.

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων που αφορούν την επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών είχε αρχικά προγραμματισθεί για την 1 Οκτωβρίου 2017. Στη διάσκεψη κορυφής της 29ης Νοεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία συμφώνησαν να επισπεύσουν την έναρξη ισχύος των διατάξεων για την 1η  Ιουνίου 2016 με στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία απελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων (visa liberalisation). Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο χάρτη πορείας για την αλλαγή του καθεστώτος θεωρήσεων για την Τουρκία.  Η σημερινή έναρξη ισχύος των διατάξεων σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών στο πλαίσιο της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ένα ακόμη βήμα προς την εκπλήρωση των σχετικών κριτηρίων.

Περισσότερα εδώ.