Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κλείνει την πόρτα στον Τράμπ.. και το μάτι στη Χίλαρι
5 Ιουλίου, 2016
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ- ΟΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
10 Ιουλίου, 2016

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής

Σήμερα, μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρότασης της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο πρώτος Αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμμερμανς και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσαν τα εξής:

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την σημερινή έγκριση της πρότασης σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν θέλουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τη μεταναστευτική κρίση και να διατηρήσουμε το χώρο Σένγκεν ως ένα χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας, οφείλουμε να ενισχύσουμε την κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση που ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτελεί επίσης απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί ταχέως και με αποφασιστικότητα τις δεσμεύσεις της. Όταν η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Δεκεμβρίου του 2015, ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ασχοληθούν με το θέμα αυτό κατεπειγόντως. Από τον Δεκέμβριο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνεργάστηκαν εποικοδομητικά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα διασφαλίσει μια πραγματικά συλλογική ευρωπαϊκή διαχείριση των συνόρων μας, βάσει της αρχής ότι η ασφάλεια των κοινών εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά κοινή ευθύνη όλων των χωρών της Ένωσης. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πλέον ελλείψεις σε προσωπικό ή σε εξοπλισμό για τις επιχειρήσεις στα εξωτερικά μας σύνορα. Τα εξωτερικά σύνορα ενός κράτους μέλους είναι τα εξωτερικά σύνορα όλων των κρατών μελών. Ο νέος οργανισμός θα στηρίζει, θα παρακολουθεί και, όποτε κρίνεται αναγκαίο, θα  ενισχύει τα εθνικά σώματα συνοριοφυλάκων, δίνοντας κυρίως έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό και στην αποτροπή των αδυναμιών  όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν την εθνική τους κυριαρχία και οι εθνικές συνοριοφυλακές θα παραμείνουν οι κύριοι φορείς υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συνόρων τους, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας: σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ένα κράτος μέλος θα αδυνατεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση στηριζόμενο στις δικές του δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα είναι σε θέση να παρέμβει, εκμεταλλευόμενη την πληθώρα από πόρους που παρέχουν τα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να προχωρήσουν στις επίσημες ενέργειες για να οριστικοποιήσουν την έγκριση. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή  να μπορέσει να αποδώσει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν.»

Περισσότερα εδώ.