ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ”
22 Ιουλίου, 2016
Καθυστερήσεις στην Ελλάδα διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
24 Ιουλίου, 2016

Η ΕΕ ξεκινά συνομιλίες για έγκριση νέων γενετικά μεταλλαγμένων ποικιλιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε συνομιλίες με τα κράτη μέλη στις 9 Ιουλίου με στόχο την έγκριση δύο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για καλλιέργεια στην ΕΕ, των αραβόσιτων Bt11 και 1507.

Η Μόνιμη Επιτροπή για τα Φυτά, τα Ζώα, τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές συνεδρίασε για πρώτη φορά την Παρασκευή για να πάρει έγκριση για τις δύο νέες ποικιλίες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤ).

Τα εν λόγω νέα ΓΤ είναι ο αραβόσιτος Bt11 και ο αραβόσιτος 1507. Ο ανθεκτικός σε εντομοαπωθητικά αραβόσιτος ΜΟΝ819 της Μοσάντο τέθηκε επίσης προς συζήτηση για την ανανέωση της άδειάς του.

Πηγές της ΕΕ είπαν στη EurActiv.com ότι όλες οι ποικιλίες πέρασαν από αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση.

Το θέμα ήταν στην ημερήσια διάταξη της Μόνιμης Επιτροπής στις 9 Ιουλίου για μια πρώτη συζήτηση. Δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία κατά τη συνάντηση αυτή, με επιπλέον συζητήσεις να έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2016, ανέφερε πηγή της ΕΕ στη EurActiv.

Η Οδηγία (2015/412), η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα, δίνει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία να αποφασίζουν σχετικά με την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Κατά τη διαδικασία της έγκρισης, ένα κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την τροποποίηση του γεωγραφικού σημείου της εφαρμογής για να διασφαλίσει ότι η περιοχή του δεν θα καλύπτεται από την αδειοδότηση της ΕΕ.

Μετά την έγκριση ενός ΓT, ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει την καλλιέργειά του βάσει λόγων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής ή της γεωργικής πολιτικής, ή άλλους επιτακτικούς λόγους, όπως ο σχεδιασμός πόλεων, η χρήση της γης, οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η συνύπαρξη και η δημόσια πολιτική.

Περισσότερα εδώ.