Ταπεινωτική ήττα για τη Μέρκελ στις τοπικές εκλογές Μεκλεμβούργου – Πομερανίας
5 Σεπτεμβρίου, 2016
Σχεδόν 160 δισ. ευρώ χάθηκαν στην ΕΕ από ανείσπρακτα έσοδα ΦΠΑ το 2014
7 Σεπτεμβρίου, 2016

Καταναλωτικά αγαθά στην ΕΕ για το 2016: βελτίωση αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες σε τηλεπικοινωνίες και ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τον πίνακα επιδόσεων 2016 για τα καταναλωτικά αγαθά, ο οποίος παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αγορών 42 αγαθών και υπηρεσιών.

Από αυτές τις αξιολογήσεις φαίνεται ότι οι επιδόσεις στον τομέα των αγαθών έχουν βελτιωθεί σε σχέση με τον τελευταίο πίνακα επιδόσεων του 2014. Η θετική τάση που παρατηρείται από το 2010 έχει επιταχυνθεί, ενώ τη μεγαλύτερη πρόοδο εμφανίζουν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα τρία καταναλωτικά προϊόντα με τις καλύτερες επιδόσεις είναι τα βιβλία, τα περιοδικά και οι εφημερίδες, τα καταναλωτικά αγαθά ψυχαγωγίας (π.χ. παιχνίδια) και οι μεγάλες οικιακές συσκευές, π.χ. τα ψυγεία. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα τρία καταναλωτικά αγαθά με τις καλύτερες επιδόσεις είναι αυτά που συνδέονται με τον ελεύθερο χρόνο, από τα καταλύματα διακοπών έως τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες στον τομέα του αθλητισμού, όπως τα γυμναστήρια.

Στην Ελλάδα, οι μέσες επιδόσεις των αγορών που ερευνήθηκαν βρίσκονται στο 77,9, υπολείπονται δηλαδή του μέσου όρου της ΕΕ των 28 κατά 1,9 μονάδες. Ο δείκτης επίδοσης της αγοράς (ΔΕΑ) αγαθών είναι 79,3 και εκείνος της αγοράς υπηρεσιών είναι 77,3, υπολείπονται δηλαδή του μέσου όρου της ΕΕ των 28 κατά 3,2 και 1,3 μονάδες αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα προηγούνται τρεις αγορές αγαθών «Ηλεκτρονικά προϊόντα», «Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες» και «Μεγάλες οικιακές συσκευές». Στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου βρίσκονται οι αγορές «Καύσιμα για οχήματα», «Κρέας και προϊόντα κρέατος» και «Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα».

Οι ελληνικές αγορές υπηρεσιών που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις είναι οι «Αεροπορικές υπηρεσίες», «Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες» και «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων». Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται «Ενυπόθηκα δάνεια», «Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας» και «Δάνεια, πιστώσεις και πιστωτικές κάρτες».

Περισσότερα εδώ.