Πάνος Καρβούνης: “Δίχως ενωμένη την Ευρώπη δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε”
5 Οκτωβρίου, 2016
Δέσμη Παραβάσεων Σεπτεμβρίου
5 Οκτωβρίου, 2016

Διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων: Έκθεση προόδου της Επιτροπής

Η Επιτροπή παρουσίασε την Τετάρτη (28 Σεπτεμβρίου) την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τα προγράμματα της ΕΕ για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, καθώς και την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Παράλληλα, παρουσίασε τα μέτρα που πρέπει ακόμη να λάβει η Ελλάδα ενόψει της μελλοντικής επανέναρξης των μεταφορών από άλλα κράτη μέλη, βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου, και παρείχε στοιχεία για τους προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους που διεξάγονται στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, βάσει της σύστασης του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Η εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας συνεχίζεται, και η μείωση του αριθμού των ατόμων που επιχειρούν να διασχίσουν το Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και των θανάτων στη θάλασσα, επιβεβαιώνει το σκεπτικό πίσω από την σχετική συμφωνία. Χαιρετίζω επίσης τις προσπάθειες των κρατών μελών να αυξήσουν τον αριθμό των μετεγκαταστάσεων και επανεγκαταστάσεων. Ωστόσο, τα κράτη που μπορούν να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες θα πρέπει να το κάνουν επειγόντως. Μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το άσυλο και τη μετανάστευση στην Ευρώπη και να διαφυλάξουμε τον χώρο του Σένγκεν, εάν εργαστούμε όλοι μαζί με πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης».

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε: «Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε για τη μετανάστευση είναι αλληλένδετα. Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας έχει καταλήξει σε απτά θετικά αποτελέσματα. Οι αυξημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη μέλη κατά τους τελευταίους μήνες όσον αφορά τη μετεγκατάσταση, με περισσότερες από 1.200 μετεγκαταστάσεις μόνο τον Σεπτέμβριο, αποτελούν απόδειξη ότι η διαδικασία μετεγκαταστάσεων μπορεί να επιταχυνθεί αν υπάρχει η πολιτική βούληση και ένα αίσθημα ευθύνης. Η επιτυχία της κοινής μας προσέγγισης κατά τους τελευταίους μήνες έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία οποιουδήποτε άλλου εγχειρήματος, συμπεριλαμβανομένων της σταδιακής αποκατάστασης του συστήματος του Δουβλίνου και της ομαλής λειτουργίας του Σένγκεν. Η επανεγκατάσταση πρέπει να πετύχει.»

Σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση

Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος των προγραμμάτων μετεγκατάστασης, τέθηκαν οι αναγκαίες βάσεις για τη λειτουργία της μετεγκατάστασης και επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 1.202 μετεγκαταστάσεις, ο μεγαλύτερος μηνιαίος αριθμός μέχρι σήμερα, διπλάσιος από αυτόν που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου αναφοράς. Συνολικά, 5.651 άτομα έχουν μετεγκατασταθεί από τηνΕλλάδα (4.455) και την Ιταλία (1.196). Χάρη στις προσπάθειες που κατέβαλαν η Ιταλία και η Ελλάδα, τα κράτη μέλη μετεγκατάστασης καθώς και οι οργανισμοί της ΕΕ και οι διεθνείς οργανισμοί, το ποσοστό λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων έφθασε σχεδόν το 100%, ενισχύθηκε η ασφάλεια, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των αιτούντων μετεγκατάστασης και επιταχύνθηκαν ουσιαστικά οι μεταφορές για λόγους μετεγκατάστασης, ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες από την Ελλάδα. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με βάση τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα. Χάρη στην αυξημένη ικανότητα της ελληνικής υπηρεσίας ασύλου, και εφόσον τα κράτη μέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους, θα είναι δυνατή η μετεγκατάσταση των υπόλοιπων υποψηφίων για μετεγκατάσταση που βρίσκονται στην Ελλάδα (περίπου 30.000) εντός του επόμενου έτους.

Τα κράτη μέλη συνέχισαν να ενισχύουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την επανεγκατάσταση, παρέχοντας μέχρι σήμερα νόμιμες και ασφαλείς διόδους σε 10.695 άτομα έναντι των συμφωνηθέντων 22.504 ατόμων στο πλαίσιο του προγράμματος τον Ιούλιο του 2015. Επίσης, 1.071 επιπλέον Σύριοι πρόσφυγες έχουν επανεγκατασταθεί από την Τουρκία από τον Ιούνιο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, τριπλασιάζοντας τον αριθμό των ατόμων που έχουν επανεγκατασταθεί και αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τον ατόμων που έχουν επανεγκατασταθεί από την Τουρκία στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας σε 1.614.

Συνέχιση της προόδου εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας

Η σημαντική και διαρκής μείωση του αριθμού των ατόμων που διασχίζουν παράτυπα το Αιγαίο Πέλαγος ή χάνουν τη ζωή τους εκεί αποτελεί απόδειξη ότι μέχρι στιγμής η συμφωνία αποφέρει αποτελέσματα. Από τον Ιούνιο, η μέση ημερήσια άφιξη είναι 85 άτομα, σε σύγκριση με πάνω από 1.700 ημερήσιες αφίξεις τον μήνα πριν από την έναρξη εφαρμογής της δήλωσης και 7.000 αντίστοιχα τον Οκτώβριο του 2015, αριθμοί που δείχνουν σαφώς ότι το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών μπορεί να εξαρθρωθεί. Οιεπιχειρήσεις επιστροφής συνεχίστηκαν, με επιπλέον 116 άτομα να έχουν επιστρέψει μετά τη δεύτερη έκθεση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ατόμων που επέστρεψαν βάσει της δήλωσης σε 578. Επίσης, ηελληνική διοίκηση κατέβαλε περαιτέρω προσπάθειες για να αυξήσει το ποσοστό των επιστροφών, σε πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία της ΕΕ και τη διεθνή νομοθεσία.

Η Επιτροπή συνέχισε να επιταχύνει την παροχή χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, έχοντας ήδη χορηγήσει το συνολικό ποσό των 2,239 δισ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 3 δισ. ευρώ που προβλέπονται για το διάστημα 2016-2017, με στόχο την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Τουρκία. Τα ποσά που ανατίθενται με συμβάσεις αυξήθηκαν σε 1,252 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή καταβάλλει όλες τις αναγκαίες προσπάθειες για να εξασφαλίσει επιτάχυνση των εκταμιεύσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης, οι οποίες μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 467 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή συνέχισε να ενθαρρύνει τις προσπάθειες της Τουρκίας να εκπληρώσει και τα επτά εναπομένοντα κριτήρια αξιολόγησης του Xάρτη Pορείας για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (VisaLiberalisation Roadmap) το ταχύτερο δυνατόν. Συμφώνησε επίσης με τις τουρκικές αρχές να συνεχιστεί ο διάλογος ώστε να βρεθούν πρακτικές λύσεις για ενίσχυση της συνεργασίας και επίτευξη προόδου όσον αφορά τις αναγκαίες νομοθετικές και διαδικαστικές αλλαγές. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την τέταρτη έκθεσή της για την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας τον Δεκέμβριο του 2016.

Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν: επιστροφή σε έναν χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα

Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα έκθεση σχετικά με τους προσωρινούς ελέγχους που πραγματοποίησαν η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία βάσει του άρθρο 29 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016. Η έκθεση της Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προσωρινοί έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα που πραγματοποίησαν αυτές οι χώρες τηρούν τις προϋποθέσεις που καθόρισε το Συμβούλιο στη σύστασή του. Παρότι η συνεχής εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των αφίξεων μεταναστών, η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαίο να προτείνει την τροποποίηση της σύστασης του Συμβουλίου.

Η έκθεση της Επιτροπής δεν προδικάζει με κανέναν τρόπο την απόφαση για το κατά πόσον θα παραταθούν οι σημερινοί προσωρινοί έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, η οποία θα ληφθεί στις 12 Νοεμβρίου, δηλαδή κατά τη λήξη της εξάμηνης περιόδου που ορίζεται στη σύσταση. Στόχος της Επιτροπής εξακολουθεί να είναι η άρση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων και η επιστροφή στην ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν το συντομότερο δυνατόν, όπως ορίζεται στον χάρτη πορείας «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν».

 

Περισσότερα εδώ.