Συνέντευξη Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στο ΒΗΜΑ FM (07/10/2016)
7 Οκτωβρίου, 2016
ΕΝΑΡΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ JEAN MONNET «ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ»
10 Οκτωβρίου, 2016

Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής 2007-2013: τι προσέφερε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα πορίσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος.

Δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της συνολικής πανευρωπαϊκής δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Κάθε ευρώ που επενδύθηκε στην πολιτική συνοχής θα δημιουργήσει πρόσθετο ΑΕΠ περίπου 2,74 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ότι η κατ’ εκτίμηση απόδοση των επενδύσεων θα ανέλθει σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ πρόσθετου ΑΕΠ έως το 2023. Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης για την περίοδο 2007-2013.

Η αρμόδια Eπίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους – η πολιτική συνοχής παράγει αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η πολιτική αυτή είναι αναγκαία και πρέπει να παραμείνει ισχυρή και μετά το 2020. Η αξιολόγηση συμβάλει στον προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της πολιτικής κατά την περίοδο 2014-2020 αλλά και μετέπειτα.»

Η πολιτική ήταν επωφελής για την οικονομία όλων των κρατών μελών της ΕΕ και παρείχε στήριξη σε οικονομικά δύσκολους καιρούς. Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε σχεδόν 400.000 Μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, έτσι ώστε η πολιτική συνοχής να αποτελεί πυλώνα του θεματολογίου της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Όσον αφορά την Ελλάδα, συνολικά, για την εν λόγω περίοδο, η στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής ανήλθε σε 15,8 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 19% της συνολικής κρατικής δαπάνης, ή 202 ευρώ ανά κεφαλή. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ αυξήθηκε αισθητά από 75% σε 99,8% κατά την περίοδο αυτή και, κατά συνέπεια, μειώθηκε η εθνική συνεισφορά στα προγράμματα χρηματοδότησης. Αυτό επέτρεψε την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων, παρά τα ληφθέντα μέτρα λιτότητας, αλλά οδήγησε αναπόφευκτα σε σημαντική μείωση του συνόλου των κονδυλίων που διατίθενται για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις κυρίως στους τομείς της υποστήριξης επιχειρήσεων, υποδομές μεταφορών, στην έρευνα και Καινοτομία και στο περιβάλλον.

Περισσότερα εδώ.