Συμφωνία ΕΕ με αφρικανικές χώρες για να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές
31 Οκτωβρίου, 2016
Δέσμευση για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη
31 Οκτωβρίου, 2016

Το νέο Erasmus+ χορηγεί δάνεια για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Δάνεια Erasmus+ για μεταπτυχιακούς φοιτητές και  με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χορηγηθούν δάνεια ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ (£30 εκάτ.) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και τον συνεργαζόμενο βρετανικό δανειοδοτικό οργανισμό, Future Finance.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει δάνεια σε φοιτητές από χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, οι φοιτητές μπορούν να λάβουν έως 12 000 ευρώ για μονοετή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και έως 18 000 ευρώ για διετή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διασφαλίσει ότι τα δάνεια αυτά προσφέρονται με ευνοϊκούς όρους.

Το πρόγραμμα Δάνεια Erasmus+ για μεταπτυχιακούς φοιτητές εγκαινιάστηκε το 2015 από την Επιτροπή και το ΕΤΕ και χορηγείται ήδη, μέσω τραπεζών στην Ισπανία και στη Γαλλία, σε φοιτητές που ταξιδεύουν από και προς περισσότερες από 20 χώρες Erasmus+. Περαιτέρω πληροφορίες θα διατίθενται διαδικτυακά από το ΕΤΕ.

Περισσότερα εδώ.