Διεθνής συμμαχία για την καταπολέμηση του εμπορίου ειδών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια
10 Σεπτεμβρίου, 2017
“Για να επιστρέψει η ελπίδα”
10 Σεπτεμβρίου, 2017

Brexit: Δημοσίευση κατευθυντηρίων αρχών όσον αφορά την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τις αρχές της για τον πολιτικό διάλογο όσον αφορά την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το «Brexit».

Με το σημερινό έγγραφο δηλώνεται ότι η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής θα πρέπει να συνεχίσει να προστατεύεται και να ενισχύεται σε όλα τα μέρη της μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί η συνέχιση της Κοινής Ταξιδιωτικής Περιοχής, η οποία διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα βασικά θέματα συγκαταλέγεται η διασφάλιση ότι: οι διασυνδεδεμένοι πολιτικοί θεσμοί στις νήσους της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, που θεσπίστηκαν με τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, συνεχίζουν να λειτουργούν· η συνεργασία (ειδικότερα, η συνεργασία Βορρά-Νότου μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας) προστατεύεται σε όλους τους σχετικούς τομείς· και ότι λαμβάνεται πλήρως υπόψη το εκ γενετής δικαίωμα των πολιτών της Βόρειας Ιρλανδίας να αυτοπροσδιορίζονται ως Βρετανοί ή Ιρλανδοί ή και τα δύο. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της κατάστασης της Ιρλανδίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το «Brexit», απαιτείται ιδιαίτερη λύση.

Κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΕΕ επιθυμεί να διαμορφώσει μια κοινή αντίληψη με το ΗΒ σχετικά με τις συνέπειες της αποχώρησής του για τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και για την Κοινή Ταξιδιωτική Περιοχή. Εφόσον σημειωθεί επαρκής πρόοδος όσον αφορά τις αρχές που παρουσιάζονται στο σημερινό έγγραφο, οι συζητήσεις μπορούν να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην εξεύρεση ευέλικτων και δημιουργικών λύσεων για να αποφευχθεί η δημιουργία δυσπροσπέλαστων συνόρων στη νήσο της Ιρλανδίας. Οι λύσεις αυτές πρέπει να σέβονται την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, καθώς και την ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα της έννομης τάξης της ΕΕ. Δεδομένου ότι η αποχώρηση από την ΕΕ ήταν απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπεύθυνο να προτείνει σχετικές λύσεις.

Ο κ. Μισέλ Μπαρνιέ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Το σημερινό έγγραφο σχετικά με την Ιρλανδία και τη Βόρειο Ιρλανδία αποτελεί ένα συνοπτικό και ολοκληρωμένο κείμενο, το οποίο εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με την ιρλανδική κυβέρνηση. Σκοπός μας είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος που θα έχει η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ για τη νήσο της Ιρλανδίας. Αλλά, εφόσον η αποχώρηση από την ΕΕ ήταν απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπεύθυνο να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για τη νήσο της Ιρλανδίας.»

Το σημερινό έγγραφο βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που συμφωνήθηκαν από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις 29 Απριλίου 2017, και στις οδηγίες διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2017. Και στα δύο κείμενα αναγνωρίζονται οι «μοναδικές περιστάσεις στη νήσο της Ιρλανδίας» και η ανάγκη να εξευρεθούν «ευέλικτες και δημιουργικές λύσεις», που σέβονται την ακεραιότητα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Απριλίου 2017,αναγνωρίζεται επίσης η ιδιαίτερη θέση και οι ειδικές περιστάσεις της νήσου της Ιρλανδίας.

Περισσότερα εδώ.