Αυστηρότεροι κανόνες δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κατάσταση της Ένωσης 2017
15 Σεπτεμβρίου, 2017
Στήριξη περισσότερων από 150 νέων μεταρρυθμιστικών σχεδίων σε 15 κράτη μέλη
17 Σεπτεμβρίου, 2017

Έγκριση νέων ονομασιών προέλευσης από την Ελλάδα και τη Γαλλία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία νέα προστατευόμενη ονομασία προέλευσης από την Ελλάδα και δύο από τη Γαλλία.

Για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση καταχώρισης του «Πευκοθυμαρόμελου Κρήτης»(Pefkothymaromelo Kritis) στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ). Πρόκειται για μείγμα φυσικού μελιού από θυμάρι και πεύκο που παράγεται στην Κρήτη. Χάρη στην αφθονία αρωματικών φυτών όπως το θυμάρι, το εν λόγω ελληνικό νησί παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες πυκνότητες μελισσιών στον κόσμο, με 33 μελίσσια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Για τη Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση καταχώρισης του «Jambon noir de Bigorre» και του «Porc noir de Bigorre» στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ). Το «Jambon Noir de Bigorre» είναι ξηρό χοιρομέρι που παράγεται και ωριμάζει στην περιοχή Bigorre, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας στα Πυρηναία. Καθώς το τοπικό κλίμα συνδυάζει τις βροχοπτώσεις που προέρχονται από τον Ατλαντικό και το φαινόμενο foehn το οποίο θερμαίνει και ξηραίνει τον αέρα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ξήρανση του «Jambon noir de Bigorre». Το κρέας «Porc noir de Bigorre» προέρχεται από καθαρόαιμους γασκωνικούς χοίρους που επίσης εκτρέφονται στην περιοχή Bigorre.

Οι τρεις αυτές νέες ονομασίες προέλευσης θα ενταχθούν στα πάνω από 1400 προϊόντα που προστατεύονται ήδη, ο κατάλογος των οποίων είναι διαθέσιμος στη βάση δεδομένων DOOR.

Περισσότερα εδώ.