Πρώτο Σεμινάριο Δημοσιογραφίας
21 Δεκεμβρίου, 2017
Ένταξη των προσφύγων: Η Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους
21 Δεκεμβρίου, 2017

Αμοιβαιότητα των θεωρήσεων (visa reciprocity): Αποτελεσματικότητα των πολιτικών & διπλωματικών προσπαθειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην οποία αξιολογούνται οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά μηνών και παρουσιάζεται η εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αμοιβαιότητας.

Ο αριθμός των περιπτώσεων μη αμοιβαιότητας έχει μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία δυόμισι έτη. Προσφάτως, επιτεύχθηκε πλήρης αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων με τον Καναδά, ο οποίος προέβη σε άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας από την 1η Δεκεμβρίου 2017. Αφού επιτεύχθηκαν ήδη ανάλογα αποτελέσματα με την Αυστραλία, το Μπρουνέι και την Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη τρίτη χώρα στον κατάλογο απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ που δεν παρέχει πρόσβαση στο έδαφός της χωρίς θεώρηση για τους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλοςδήλωσε τα εξής: «Η επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων με τον Καναδά αποδεικνύει ότι οι προσπάθειές μας σε διπλωματικό επίπεδο και η συνεχής προσήλωση στον στόχο μας αποδίδουν καρπούς. Μαζί με τα πέντε ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε ό, τι είναι δυνατόν για να επιτύχουμε τον στόχο της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Απαιτείται άμεσα πρόοδος και αναμένουμε από τους εταίρους μας στις ΗΠΑ να συνεργαστούν στενά μαζί μας για την επιτάχυνση της προόδου.»

Πλήρης αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων με τον Καναδά

Από την 1η Δεκεμβρίου 2017 επιτεύχθηκε πλήρης αμοιβαιότητα με τον Καναδά, με την άρση των απαιτήσεων θεώρησης για όλους τους πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η απόφαση του Καναδά είναι αποτέλεσμα εντατικών διπλωματικών προσπαθειών και συνεχούς συνεργασίας σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, καθώς και των εν λόγω δύο κρατών μελών. Ο Καναδάς είχε ήδη προβεί σε μερική άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας τον Μάιο του 2017 και είχε δεσμευτεί να άρει πλήρως τις σχετικές απαιτήσεις από την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Συνεχίζεται η συνεργασία με τις ΗΠΑ

Κατά τους τελευταίους επτά μήνες, εντάθηκαν οι επαφές με τις ΗΠΑ σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. Η Επιτροπή ηγείται μιας διαδικασίας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα για την ένταξη πέντε κρατών μελών της ΕΕ (της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας) στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ. Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες των ΗΠΑ, επειδή θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαραγωγικό, αλλά η θέση αυτή μπορεί να επανεξεταστεί υπό το φως των μελλοντικών εξελίξεων.

Τον Ιούνιο, ο Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος και η Elaine C. Duke, Υφυπουργός του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία και οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την πρόοδο που σημειώθηκε σε συζητήσεις συνεργασίας και ανέλαβαν τη δέσμευση να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συζητήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ηνωμένων Πολιτειών και των πέντε ενδιαφερομένων κρατών μελών για να επανεξεταστεί η κατάσταση σχετικά με τις υπόλοιπες απαιτήσεις του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Κατά τους προσεχείς μήνες, ξεκινώντας από σύνοδο ανώτερων αξιωματούχων ΕΕ-ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα πέντε ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα συνεχίσει τις σχετικές επαφές με τις ΗΠΑ σε όλα τα επίπεδα. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να καταλήξει στην ανάπτυξη εντατικής και συγκεκριμένης δράσης από όλες τις πλευρές.

Ο μηχανισμός αμοιβαιότητας αποδίδει καρπούς

Η σημερινή έκθεση εξετάζει τη συνολική αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αμοιβαιότητας θεωρήσεων, σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει σχετική αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2018. Ο αριθμός των περιπτώσεων μη αμοιβαιότητας έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία δυόμισι έτη, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να είναι η μόνη τρίτη χώρα στον κατάλογο απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ που δεν παρέχει πρόσβαση στο έδαφός της χωρίς θεώρηση για τους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο μηχανισμός αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων αποδείχθηκε ότι αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο που συντελεί στην πρόοδο για την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων με τρίτες χώρες για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Επομένως, στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν προτίθεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του μηχανισμού. Αντίθετα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεχίσει τη διπλωματική προσέγγισή της για την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων για όλα τα κράτη μέλη.

Περισσότερα εδώ.