Σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο η στήριξη του ευρώ από τους πολίτες της ευρωζώνης
21 Νοεμβρίου, 2018
«Συμμετοχή σε Τηλεοπτική Εκπομπή»
24 Νοεμβρίου, 2018

Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Ενίσχυση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης  

Η Επιτροπή καθορίζει τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2019, υποβάλλει γνώμες για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων και επιβεβαιώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σοβαρών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην περίπτωση της Ιταλίας. Η Ελλάδα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για πρώτη φορά.

Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2019 για το συντονισμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής αρχίζει σε συνθήκες σταθερής αλλά λιγότερο δυναμικής ανάπτυξης, μέσα σε κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας. Πολλά έχουν επιτευχθεί από το 2014, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα για τη στήριξη της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα θα ενισχύεται η ανθεκτικότητα των οικονομιών των κρατών μελών. Σε επίπεδο ΕΕ, αυτό απαιτεί τη λήψη των αποφάσεων που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα δυναμική ανάπτυξης για τη δημιουργία δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας και τη μείωση του χρέους. Οι επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να επικεντρωθούν ακόμη περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας και του αναπτυξιακού δυναμικού. Οι ενέργειες αυτές θα παρέχουν τις προϋποθέσεις για διαρκή μακροοικονομική σταθερότητα και θα συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους Ευρωπαίους.

Η σημερινή δέσμη μέτρων βασίζεται στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2018 και στηρίζεται στις προτεραιότητες της ομιλίας του Προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2018.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για το Ευρώ και τον Kοινωνικό Διάλογο, καθώς και για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη βιώνει περίοδο καλών οικονομικών συνθηκών, αλλά οι αυξανόμενοι κίνδυνοι δείχνουν ότι η περίοδος αυτή δε θα διαρκέσει για πάντα. Οι χώρες της ΕΕ χρειάζονται καλά στοχευμένες επενδύσεις και ανανεωμένες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για να ενισχύσουν τα βασικά αναπτυξιακά οικονομικά μεγέθη τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, είναι καιρός να μειωθούν τα επίπεδα δημόσιου χρέους και να ανασυσταθούν τα δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας. Το γεγονός αυτό θα μας δώσει τα περιθώρια ελιγμών που θα χρειαστούμε όταν παρουσιαστεί η επόμενη ύφεση. Τώρα είναι επίσης η ώρα να σημειωθεί πρόοδος ως προς την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης.»

Η Μαριάν Τίσεν, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Η οικονομική ανάκαμψη των τελευταίων ετών χαρακτηρίστηκε από σημαντική δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και έχει υπερβεί μέχρι και το αντίστοιχο ποσοστό των ΗΠΑ. Υπάρχουν πλέον οι συνθήκες που μας επιτρέπουν να επενδύσουμε περισσότερο στις κοινωνίες μας, στους πολίτες μας, ώστε η ανάκαμψη αυτή να καταστεί μόνιμη και επωφελής για όλους, συμπεριλαμβανομένων των επόμενων γενεών.»

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: Η οικονομία της ΕΕ εξακολουθεί να αναπτύσσεται με υγιείς ρυθμούς. Οι συμβουλές πολιτικής που διατυπώνει σήμερα η Επιτροπή σκοπό έχουν να παραμείνει ισχυρή και να καταστεί περισσότερο ανθεκτική, καθώς σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο ολοένα και πιο αβέβαιο, δεν μπορούμε να θεωρούμε τίποτε δεδομένο. Μια βιώσιμα ευημερούσα ευρωζώνη δεν χρειάζεται μόνο υγιή δημόσια οικονομικά αλλά και ανταγωνιστικές οικονομίες και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.»

Η ιδιαιτέρως ευνοϊκή παγκόσμια οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων βοήθησαν στη στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της μείωσης του χρέους και την πραγματοποίηση επενδύσεων στην ΕΕ και την ευρωζώνη. Σε όλα τα κράτη μέλη προβλέπεται να συνεχιστεί η ανάπτυξη, αν και με βραδύτερο ρυθμό, χάρη στην εύρωστη εγχώρια κατανάλωση και τις ισχυρές επενδύσεις. Η Ευρώπη αναμένεται να διατηρήσει ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης ανώτερο του δυνητικού και να συνεχίσει τη σημαντική δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, εκτός εάν υπάρξουν σοβαρές αναταράξεις. Τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών της ευρωζώνης έχουν βελτιωθεί σημαντικά και το συνολικό δημόσιο έλλειμμα στην ευρωζώνη είναι σήμερα κάτω από 1 %. Ωστόσο, το χρέος παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές χώρες. Καθώς η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, είναι καιρός να δημιουργήσουμε τα δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουμε στην επόμενη ύφεση και να αμβλύνουμε τις πιθανές επιπτώσεις στην απασχόληση και την κοινωνία.

Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019

Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ), που καθορίζει τις γενικές οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες για το επόμενο έτος, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση πολιτικής για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Σε εθνικό επίπεδο, οι προσπάθειες πολιτικής πρέπει να επικεντρωθούν στην υλοποίηση επενδύσεων υψηλής ποιότητας και μεταρρυθμίσεων που συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, της αποφυγής των αποκλεισμών και της θεσμική ικανότητας, εξακολουθώντας παράλληλα να εξασφαλίζουν μακροοικονομική σταθερότητα και υγιή δημόσια οικονομικά. Σε επίπεδο ΕΕ, οι προτεραιότητες συνίστανται στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, στην ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και στην προαγωγή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης για το 2019

Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης (ΕΜΕ), η οποία αποτελεί μέσο ελέγχου με σκοπό την ανίχνευση μακροοικονομικών ανισορροπιών, εντόπισε 13 κράτη μέλη που θα υπόκεινται σε εμπεριστατωμένη επισκόπηση το 2019. Οι επισκοπήσεις αυτές θα αξιολογήσουν εάν τα κράτη μέλη πράγματι αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα κράτη μέλη για τα οποία διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζουν ανισορροπίες κατά τον προηγούμενο γύρο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), θα καλύπτονται εξ ορισμού από εμπεριστατωμένη επισκόπηση το 2019. Πρόκειται για τα εξής κράτη μέλη: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία. Η Ελλάδα και η Ρουμανία θα υπόκεινται επίσης σε εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

Σχέδιο κοινής έκθεσης του 2019 για την απασχόληση

Το σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση, που αναλύει την κατάσταση της απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη, καταδεικνύει συνεχή δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση της ανεργίας και βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η έκθεση συμπεριλαμβάνει επίσης τα πορίσματα του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων, που αναλύει τις επιδόσεις των κρατών μελών υπό το πρίσμα των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, 239 εκατομμύρια άτομα εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας της ΕΕ, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ. Σχεδόν 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί από τότε που ανέλαβε καθήκοντα η Επιτροπή Γιούνκερ. Το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε σημαντικά το 2017, καθώς περισσότεροι από 5 εκατομμύρια άνθρωποι δεν ζουν πλέον σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που καταγράφονταν πριν από την κρίση.

Ωστόσο, η οικονομική ανάκαμψη δεν έχει ακόμη επιτευχθεί για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας αυξήθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία, αλλά για τους νέους, τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, η απασχολησιμότητα παραμένει δυσχερής σε ορισμένα κράτη μέλη. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε σημαντική μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και στο συνταξιοδοτικό χάσμα.

Τα εισοδήματα των νοικοκυριών αυξάνονται αλλά παραμένουν κάτω από τα επίπεδα πριν από την κρίση σε ορισμένα κράτη μέλη. Η αύξηση των πραγματικών μισθών σημείωσε βελτίωση το 2018, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από την αύξηση της παραγωγικότητας και απ’ ό, τι θα προβλεπόταν δεδομένων των θετικών επιδόσεων της αγοράς εργασίας και των οικονομικών επιδόσεων. Σε γενικές γραμμές, η ανισότητα και η φτώχεια παραμένουν πηγές ανησυχίας.

Σύσταση σχετικά με την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης

Η σύσταση σχετικά με την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης, η οποία καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα που είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της ευρωζώνης, έχει εξορθολογιστεί προκειμένου να εστιάζει περισσότερο σε βασικές προκλήσεις. Η σύσταση ζητεί επίσης πολιτικές που στηρίζουν τη χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη και βελτιώνουν την ανθεκτικότητα, την επανεξισορρόπηση και τη σύγκλιση εντός της ευρωζώνης. Συνιστά να χαρακτηριστούν ως προτεραιότητα οι μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό, οδηγούν στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, προωθούν τις επενδύσεις και βελτιώνουν την αγορά εργασίας.

Η Επιτροπή συνιστά τη βελτίωση της ποιότητας και της σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών και την ανασύσταση των δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών κατά την επόμενη οικονομική ύφεση. Τα κράτη μέλη με ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να επιδιώξουν την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του εξωτερικού χρέους. Τα κράτη μέλη με μεγάλα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να ενισχύσουν τις συνθήκες που στηρίζουν την αύξηση των επενδύσεων και των μισθών.

Η Επιτροπή συνιστά ελάφρυνση της φορολόγησης της εργασίας και ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων, της επένδυσης στις δεξιότητες και της αποτελεσματικότητας και επάρκειας των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, καθώς και ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Η σύσταση αυτή συνάδει με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή ζητεί επίσης ταχεία πρόοδο στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων και της Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης των Επενδύσεων, στο πλαίσιο της πρότασης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.

Η σύσταση ζητεί επίσης να συνεχιστούν οι εργασίες σχετικά με την Τραπεζική Ένωση, θέτοντας σε λειτουργία τον μηχανισμό ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και δημιουργώντας ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων. Η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής και εποπτικής αρχιτεκτονικής. Οι προσπάθειες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει να συνεχιστούν και να αποτραπεί η συσσώρευσή τους στο μέλλον. Η έγκριση της δέσμης μέτρων για τις τράπεζες του Νοεμβρίου 2016 έως τα τέλη του 2018 παραμένει ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Ένας πιο ολοκληρωμένος χρηματοπιστωτικός τομέας — η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και μια πραγματική Ένωση Κεφαλαιαγορών — θα συμβάλει στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στη βαρύτητα της ευρωζώνης παγκοσμίως.

Γνώμες για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ευρωζώνης

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης γνώμες για το κατά πόσον τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων (ΣΔΠ) των κρατών μελών της ευρωζώνης για το 2019 είναι σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Στην περίπτωση της Ιταλίας, κατόπιν αξιολόγησης του αναθεωρημένου ΣΔΠ που παρουσιάστηκε στις 13 Νοεμβρίου, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την ύπαρξη ιδιαιτέρως σοβαρής περίπτωσης μη συμμόρφωσης με τη σύσταση που είχε απευθυνθεί στην Ιταλία από το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2018. Η Επιτροπή είχε ήδη εκδώσει γνώμη στις 23 Οκτωβρίου 2018, με την οποία εντοπίζεται ιδιαιτέρως σοβαρή μη συμμόρφωση στο αρχικό ΣΔΠ που παρουσίασε η Ιταλία στις 16 Οκτωβρίου 2018.

Για δέκα κράτη μέλη – Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία και Φινλανδία-, διαπιστώνεται ότι τα ΣΔΠ συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2019.

Για τρία κράτη μέλη – Εσθονία, Λετονία και Σλοβακία -, διαπιστώνεται ότι τα ΣΔΠ συμμορφώνονται σε γενικές γραμμές με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2019. Για τις χώρες αυτές, τα σχέδια ενδέχεται να οδηγήσουν σε απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο (ΜΔΣ) της χώρας ή από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξή του.

Για τέσσερα κράτη μέλη – Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία και Σλοβενία – τα ΣΔΠ ενέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2019. Τα ΣΔΠ αυτών των κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του αντίστοιχου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου.

Διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος)

Το ονομαστικό έλλειμμα της Ισπανίας προβλέπεται να μειωθεί κάτω από το 3% το επόμενο έτος και η χώρα αναμένεται να εξέλθει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η Ισπανία θα υπαχθεί στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου από το επόμενο έτος. Στο πλαίσιο αυτό, το ΣΔΠ της Ισπανίας θεωρείται ότι ενέχει κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2019. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2018, βάσει των οποίων προβλεπόταν σημαντική απόκλιση από την απαιτούμενη πορεία προσαρμογής προς τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο και μη συμμόρφωση με τη μεταβατική τιμή αναφοράς για τη μείωση του χρέους το 2019.

Μέτρα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Η Επιτροπή έχει επίσης λάβει ορισμένα μέτρα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Όσον αφορά την Ιταλία, η Επιτροπή προέβη σε νέα αξιολόγηση της εκ πρώτης όψεως έλλειψης
συμμόρφωσης με το κριτήριο του χρέους. Με ποσοστό 131,2
 % του ΑΕΠ το 2017, που ισοδυναμεί με
€ 37
 000 ανά κάτοικο, το δημόσιο χρέος της Ιταλίας υπερβαίνει την τιμή αναφοράς του 60 % του ΑΕΠ που ορίζεται στη Συνθήκη. Η νέα αυτή εκτίμηση ήταν απαραίτητη διότι στα δημοσιονομικά σχέδια της Ιταλίας για το 2019 παρουσιάζονται σημαντικές αλλαγές των σχετικών παραγόντων που αναλύθηκαν από την Επιτροπή τον περασμένο Μάιο. Η ανάλυση που παρουσιάζεται στην εν λόγω νέα έκθεση βάσει του άρθρο 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει αξιολόγηση όλων των σχετικών παραγόντων και ιδίως: i) του γεγονότος ότι οι μακροοικονομικές συνθήκες, παρά την πρόσφατη ενίσχυση των πιθανοτήτων δυσμενέστερων αποτελεσμάτων, δεν μπορούν να προβληθούν ως επιχείρημα για την αιτιολόγηση των μεγάλων αποκλίσεων της Ιταλίας ως προς τη συμμόρφωση με την τιμή αναφοράς για τη μείωση του χρέους, δεδομένης της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ άνω του 2 % από το 2016· ii) του γεγονότος ότι τα σχέδια της κυβέρνησης υποδηλώνουν σημαντική οπισθοδρόμηση σχετικά με τις προηγούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, ειδικότερα σχετικά με τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις στον συνταξιοδοτικό τομέα· και κυρίως iii) του εντοπισθέντος κινδύνου σημαντικής απόκλισης από την συνιστώμενη πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου του 2018 και της ιδιαιτέρως σοβαρής μη συμμόρφωσης για το 2019 με τη σύσταση που απευθύνθηκε στην Ιταλία από το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2018, με βάση τόσο τα κυβερνητικά προγράμματα όσο και τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2018. Εν ολίγοις, η ανάλυση υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με το κριτήριο του χρέους όπως αυτό ορίζεται στη Συνθήκη και στον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 1467/1997 και ότι επιβάλλεται η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος λόγω χρέους.

Όσον αφορά την Ουγγαρία, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση ως απάντηση στη σύσταση του Συμβουλίου του Ιουνίου 2018 και προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση για την Ουγγαρία για τη διόρθωση της σημαντικής απόκλισής της από την πορεία προσαρμογής προς την κατεύθυνση της επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση στην Ουγγαρία για ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 1 % του ΑΕΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας σημαντικής απόκλισης (ΔΣΑ). Με βάση τις εξελίξεις έκτοτε και μετά την έλλειψη αποτελεσματικής δράσης από την Ουγγαρία για τη διόρθωση της σημαντικής απόκλισής της, η Επιτροπή προτείνει τώρα αναθεωρημένη σύσταση για ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους τουλάχιστον 1 % του ΑΕΠ το 2019. Το δημόσιο έλλειμμα αυξήθηκε στην Ουγγαρία από -1,6 % το 2016 σε -2,4 %το 2018 και προβλέπεται να παραμείνει ελαφρώς χαμηλότερο του -2 % τα επόμενα δύο έτη.

Όσον αφορά τη Ρουμανία, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση ως απάντηση στη σύσταση του Συμβουλίου του Ιουνίου και προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση για τη Ρουμανία για τη διόρθωση της σημαντικής απόκλισής της από την πορεία προσαρμογής προς την κατεύθυνση της επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση στη Ρουμανία για ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 0,8 % του ΑΕΠ για τα έτη 2018 και 2019 στο πλαίσιο τηςδιαδικασίας σημαντικής απόκλισης (ΔΣΑ). Με βάση τις εξελίξεις έκτοτε και μετά την έλλειψη αποτελεσματικής δράσης από τη Ρουμανία για τη διόρθωση της σημαντικής απόκλισής της, η Επιτροπή προτείνει τώρα αναθεωρημένη σύσταση για ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους τουλάχιστον 1 % του ΑΕΠ το 2019. Το δημόσιο έλλειμμα αυξήθηκε στη Ρουμανία από -0,5 % το 2015 σε -2,9 %το 2016 και προβλέπεται να ανέλθει σε -3,3 % το 2018, -3,4 % το 2019 και -4,7 % το 2020. Το έλλειμμα αυτό είναι το υψηλότερο στην ΕΕ.

Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη έκθεση στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, το οποίο θεσπίστηκε κατόπιν ολοκλήρωσης του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στις 20 Αυγούστου 2018. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ΣΔΠ που υπέβαλε η Ελλάδα για το 2019 εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη δέσμευσή της να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5 % του ΑΕΠ. Η πρόοδος όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε άλλους τομείς είναι μέτρια και οι αρχές θα πρέπει να επισπεύσουν την υλοποίησή τους για να επιτευχθούν οι στόχοι τους. Η ενεργοποίηση των μέτρων για το χρέος, η οποία θα εξαρτάται από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της σημαντικής δέσμης μέτρων για το χρέος που συμφωνήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας της 22ας Ιουνίου 2018, θα εξαρτηθεί από τη θετική αξιολόγηση στη δεύτερη έκθεση που θα συνταχθεί βάσει του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας. Η έκθεση αυτή θα δημοσιευθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να συζητήσει τη δέσμη και να εγκρίνει τις κατευθύνσεις που παρέχονται σήμερα. Προσβλέπει σε εποικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες πολιτικής για την ΕΕ και την ευρωζώνη, καθώς και σε περαιτέρω συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερομένους σε όλα τα επίπεδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου