Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βραβεύει τους 28 καλύτερους νεαρούς μεταφραστές της Ευρώπης κατά τον 12ο ετήσιο μεταφραστικό διαγωνισμό «Juvenes Translatores»
4 Απριλίου, 2019
Οδική ασφάλεια: Τα στοιχεία δείχνουν βελτιώσεις το 2018, αλλά απαιτούνται περαιτέρω συγκεκριμένες και ταχείες δράσεις
5 Απριλίου, 2019

Η Ένωση για τη Μεσόγειο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης στην ευρωμεσογειακή περιοχή

Κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψη για την απασχόληση και την εργασία, που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο έδωσαν νέα ώθηση στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

Οι υπουργοί ανέδειξαν 4 προτεραιότητες δράσης, τόνισαν την αναγκαιότητα μέτρησης του αντικτύπου των πολιτικών και συμφώνησαν να δρομολογήσουν μια «κοινότητα πρακτικών» για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Στις 2 και 3 Απριλίου διεξήχθη η 4η υπουργική διάσκεψη για την απασχόληση και την εργασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο με τίτλο «Θέσεις εργασίας, δεξιότητες και ευκαιρίες για όλους». Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη συζήτησαν για τις πλέον πιεστικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ευρωμεσογειακή περιοχή, ιδίως για τη συνεχιζόμενη ανισότητα ως προς την πρόσβαση στις θέσεις εργασίας, κυρίως εις βάρος των γυναικών και των νέων. Επαναλαμβάνοντας την άποψη αυτή, οι υπουργοί τόνισαν ότι η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να συμβαδίζουν. Εξέφρασαν δε εκ νέου τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης και εργασίας.

Μετά τη διάσκεψη, η Eπίτροπος της ΕΕ κ. Τίσεν δήλωσε: «Πρέπει να ενθαρρύνουμε την επίτευξη απτών θετικών αποτελεσμάτων στην περιοχή της Μεσογείου. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, είναι πάρα πολλές οι γυναίκες, οι νέοι και τα ευάλωτα άτομα που δεν έχουν ακόμα αξιοπρεπή εργασία. Ταυτόχρονα, πρέπει να εφοδιάσουμε τους πολίτες με ψηφιακές δεξιότητες, των οποίων η ζήτηση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Πρόκειται για μια κοινή ευθύνη σε όλα τα επίπεδαŽ· μια ευθύνη που φέρουν από κοινού οι εργοδότες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Διαθέτοντας νέα εργαλεία ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και παρακολούθησης της προόδου, στόχος μας είναι η προώθηση του κοινού μας έργου σχετικά με τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη και στις δύο πλευρές της Μεσογείου».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.