Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: οι πρώτες αντιδράσεις των ευρωβουλευτών
12 Δεκεμβρίου, 2019
Ημερίδα με θέμα: «Δέκα χρόνια από την θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας»
21 Δεκεμβρίου, 2019

Climate change: new rules agreed to determine which investments are green

  • EU taxonomy to provide investors with clarity on which activities are considered environmentally and socially sustainable
  • Transparent credentials for financial products to divert financial flows to sustainable economic activities
  • It will help achieve the goal of a climate-neutral EU

Parliament negotiators reached an agreement with Council on Monday on new criteria to determine whether an economic activity is environmentally sustainable.

The so-called “taxonomy regulation” stipulates that the following environmental objectives should be considered when evaluating how sustainable an economic activity is:

  • climate change mitigation and adaptation;
  • sustainable use and protection of water and marine resources;
  • transition to a circular economy, including waste prevention and increasing the uptake of secondary raw materials;
  • pollution prevention and control; and
  • protection and restoration of biodiversity and ecosystems.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.