Δελτίο Τύπου – Σύσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Προέδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σασόλι και τη Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ
Ιούλιος 31, 2020
Οι εμπορικές συμφωνίες αποτελούν μία από τις βασικές συνιστώσες της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. Στις 12 Φεβρουαρίου 2020, το ΕΚ ψήφισε υπέρ των ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών και της προστασίας των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ – Βιετνάμ. Μάθετε περισσότερα: https://bit.ly/3frhFw5
Ιούλιος 31, 2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΚ 2020-2021 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (COMM/SUBV/2020E) για την συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων με στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος επιχορηγήσεων στον τομέα της επικοινωνίας 2020 – 2021.

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αφορούν επιχορηγήσεις για συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων (επισυνάπτεται η πρόσκληση).

 

Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τους στόχους του πολυετούς προγράμματος επιχορηγήσεων, είναι να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον ρόλο και τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τη στρατηγική συνεργασία με τους πολίτες της ΕΕ μέσω τριών διαφορετικών οδών: συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, συμμετοχή της κοινότητας και συμμετοχή των νέων.

 

Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις που επιχορηγούνται πρέπει να εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

1)    Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

2)    Οργάνωση μιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νεολαίας (European Youth Event) τοπικού χαρακτήρα, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων

3)    Ενεργός συμμετοχή των νέων στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο εδώ

 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης των έργων είναι 80% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των δράσεων. Κατά συνέπεια, μέρος του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που εγγράφονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό πρέπει να χρηματοδοτείται από πηγές άλλες από την επιχορήγηση (αρχή συγχρηματοδότησης).

Όλα τα σχετικά έγγραφα και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.europarl.europa.eu/contractsandgrants/en/grants/mediaandevents 

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα πρέπει να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dgcommsubvention@ep.europa.eu

 

Χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Τέλη Ιουλίου 2020
Προθεσμία υποβολής προτάσεων 30 Σεπτεμβρίου 2020
Περίοδος αξιολόγησης Οκτώβριος 2020
Ενημέρωση των αιτούντων Νοέμβριος 2020
Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης Νοέμβριος 2020