ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ONLINE ΤΩΡΑ! ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ VIDEO & PODCAST ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
12 Απριλίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του συμβατού με την αγορά καθεστώτος προστασίας περιουσιακών στοιχείων για τις τράπεζες στην Ελλάδα
12 Απριλίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η «Ομάδα Ευρώπη» συνεχίζει να στηρίζει τις χώρες εταίρους με πάνω από 26 δισ. ευρώ σε ένα έτος

Πριν από ένα έτος , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος παρουσίασαν ένα σχέδιo, με σκοπό τη στήριξη των χωρών εταίρων της ΕΕ στη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού, συνδυάζοντας πόρους από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υπό την κοινή ονομασία «Ομάδα Ευρώπη».

 

Ως την 1η Ιανουαρίου 2021, η «Ομάδα Ευρώπη» είχε προσφέρει σε πάνω από 130 χώρες εταίρους παγκοσμίως στήριξη άνω των 26 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65 % του συνολικού πακέτου μέτρων αντιμετώπισης, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε ποσό άνω των 40 δισ. ευρώ, έχοντας υπερβεί τα 20 δισ. ευρώ για τα οποία είχε αρχικά αναληφθεί δέσμευση. Το 2020, η «Ομάδα Ευρώπη» δαπάνησε 3,2 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών, 3,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης και 19,5 δισ. ευρώ για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

 

Αξιοποιώντας την επιτυχία που είχε η προσέγγιση στο πλαίσιο της «Ομάδας Ευρώπη», η ΕΕ και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να την επεκτείνουν σχεδιάζοντας, χρηματοδοτώντας και υλοποιώντας από κοινού πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη». Στον επόμενο κύκλο προγραμματισμού, οι πρωτοβουλίες αυτές θα αποτελέσουν έργα καίριας σημασίας για τις χώρες εταίρους μας και θα εστιάζουν στους τομείς προτεραιότητας της ΕΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες των χωρών εταίρων.

 

Η «Ομάδα Ευρώπη» καταβάλλει επίσης προσπάθειες για να εξασφαλίσει παγκόσμια και ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19 και να στηρίξει την υλοποίηση των εκστρατειών εμβολιασμού, διερευνώντας παράλληλα τις δυνατότητες ενίσχυσης των τοπικών ικανοτήτων παραγωγής. Η ΕΕ έχει πρωτοστατήσει στη σύσταση του μηχανισμού COVAX, της παγκόσμιας πρωτοβουλίας που επιτρέπει στις χώρες υψηλού εισοδήματος να χρηματοδοτούν εμβόλια για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και της οποίας η «Ομάδα Ευρώπη» αποτελεί έναν από τους κύριους δωρητές με πάνω από 2,2 δισ. ευρώ.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα στήριξης καθ’ όλο το έτος είναι διαθέσιμα στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα