Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022: Επιτάχυνση της ανάκαμψης της Ευρώπης και πρόοδος προς ένα πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον
8 Ιουνίου, 2021
Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: Η έκθεση επιδόσεων υπογραμμίζει ότι η απόκριση της ΕΕ στην κρίση του κορονοϊού υπήρξε ταχεία και σφαιρική με παράλληλη στήριξη των βασικών προτεραιοτήτων της
8 Ιουνίου, 2021

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ LUX ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, 13:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ – ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ LUX ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, 13:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ