24 Απριλίου, 2023

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή επικαιροποιεί την καθοδήγησή της για τα μέτρα στήριξης της πράσινης μετάβασης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα επικαιροποιημένα υποδείγματα καθοδήγησης για τις κρατικές ενισχύσεις για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τα μέτρα τα οποία θα συμπεριληφθούν στα εθνικά […]
24 Απριλίου, 2023

Μηδενική ρύπανση και βιοποικιλότητα: τα εθνικά προγράμματα παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος σημειώνουν πρόοδο αλλά συνεχίζουν να παρουσιάζουν κενά

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε μια αξιολόγηση των προγραμμάτων παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη. Η αξιολόγηση, μαζί με μια λεπτομερή έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της […]
10 Απριλίου, 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού για το 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού για το 2022, στην οποία παρουσιάζονται οι βασικές εξελίξεις πολιτικής και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που […]
10 Απριλίου, 2023

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: 75 έργα νέων επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας #EUTeens4Green

Κατόπιν της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε πέρυσι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, 75 έργα νέων ανθρώπων επιλέχθηκαν να χρηματοδοτηθούν μέσω της πρωτοβουλίας#EUTeens4Green, με συνολικά πάνω από 723.000 ευρώ, […]
3 Απριλίου, 2023

NextGenerationEU: Οι εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας υπερβαίνουν το όριο των 150 δισ. ευρώ

Μετά τη πρόσφατη καταβολή 6 δισ. ευρώ στην Ισπανία, η Επιτροπή έχει πλέον εκταμιεύσει πάνω από150 δισ. ευρώ προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας […]
3 Απριλίου, 2023

Erasmus+: Έναρξη νέου διεθνούς έργου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού μέσω της εκπαίδευσης

Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου διετούς έργου για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη μέσω της εκπαίδευσης. Το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από το […]
3 Απριλίου, 2023

30ή επέτειος του Ταμείου Συνοχής: 179 δισ. ευρώ για τη σύγκλιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σήμερα γιορτάζουμε την 30ή επέτειο του Ταμείου Συνοχής. Τα τελευταία 30 χρόνια, το Ταμείο Συνοχής έχει επενδύσει σχεδόν 179 δισ. ευρώ στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της […]