25 Ιανουαρίου, 2018

Δημιουργία μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας: Έκθεση Προόδου

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για την πρόοδο που σημειώθηκε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας, καθώς και σε σχέση […]
25 Ιανουαρίου, 2018

Ένταξη των μεταναστών: Βοήθεια στα κράτη μέλη για την βέλτιστη αξιοποίηση των ταμείων της ΕΕ

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σήμερα μια δέσμη εργαλείων για να βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να χαράξουν στρατηγικές και να σχεδιάσουν έργα για την ένταξη των […]
23 Ιανουαρίου, 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣΙΝΟΥ EUROGROUP ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

The Eurogroup welcomes the implementation of almost all of the agreed prior actions for the third review, following the staff level agreement on the policy package […]
19 Ιανουαρίου, 2018

Καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο: επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων

Η τρίτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, που διενεργήθηκε από ΜΚΟ και δημόσιους φορείς και η οποία […]
19 Ιανουαρίου, 2018

Τραπεζική Ένωση: πρώτη έκθεση προόδου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο των μέτρων μείωσης των κινδύνων

Στην πρώτη της έκθεση προόδου, μετά την έγκριση από τους υπουργούς Οικονομικών σχεδίου δράσης για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η Επιτροπή επισημαίνει την περαιτέρω […]
19 Ιανουαρίου, 2018

ΦΠΑ: μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ, λιγότερη γραφειοκρατία για τις μικρές επιχειρήσεις

Οι χθεσινές προτάσεις αποτελούν τα τελικά στάδια της αναμόρφωσης των κανόνων ΦΠΑ από την Επιτροπή, με τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ για τη δραστική μείωση […]
18 Ιανουαρίου, 2018

Παρουσίαση του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Βουλγαρία

Η Πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Ελλάδα, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργανώνουν Συνέντευξη Τύπου, τη Δευτέρα […]