Κομισιόν: «Αμφιβολίες» για την βιωσιμότητα ενός άλλου South Stream
8 Ιουνίου, 2016
Ζυγίζει τις επιλογές της η ΕΚΤ για Ελλάδα
8 Ιουνίου, 2016

ΜΚΟ: Η Κομισιόν «άκουσε» τη βιομηχανία για τη διαφήμιση του αλκοόλ

Μια νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των κανόνων διαφήμισης στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο έχει ανοίξει ένα νέο πεδίο μάχης μεταξύ ΜΚΟ, διαφημιστών και της βιομηχανία οινοπνεύματος.

Η Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο σχέδιο πρότασης την περασμένη Τετάρτη (25 Μαΐου) για την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΑΜ), που αφορά στο συντονισμό της εθνικής νομοθεσίας σε όλα τα οπτικοακουστικά μέσα, τόσο στις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές όσο και στις on-demand υπηρεσίες.

Ο στόχος της προτεινόμενης αναθεώρησης ήταν να προσαρμοστεί το τοπίο οπτικοακουστικών μέσων της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή.

Η ΟΥΟΑΜ είναι το μόνο διαθέσιμο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη διαφήμιση του αλκοόλ και έχει δύο άρθρα αφιερωμένα σε αυτό (άρθρο 9.1 και το άρθρο 22).

Με σκοπό την επικαιροποίηση της οδηγίας, η Κομισιόν διενήργησε αξιολόγηση των ισχυόντων κανόνων, πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση, και ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης για τη μέτρηση της έκθεσης των ανηλίκων σε διαφημίσεις αλκοόλ.

Το σχέδιο πρότασης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της αυτο-και από κοινού ρύθμισης για την προστασία των ανηλίκων από τη διαφήμιση αλκοόλ, και δεν επιβάλλει κανένα συγκεκριμένο μοντέλο για τα κράτη μέλη, τα οποία παραμένουν ελεύθερα να εφαρμόζουν το δικό τους σύστημα.

Όμως, σύμφωνα με ΜΚΟ που ασχολούνται με την υγεία και τους καταναλωτές, οι νέες προτάσεις «δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τους ανηλίκους από τη συχνή έκθεση σε διαφημίσεις αλκοόλ, που συχνά είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους ανηλίκους».

Περισσότερα εδώ.