«Νέοι Ευρωπαίοι και εθελοντισμός. Ευκαιρίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»
6 Δεκεμβρίου, 2017
Πρόσκληση- «Η αντιμετώπιση των ναρκωτικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
7 Δεκεμβρίου, 2017

EURONEWSLETTER ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

«Brexit: Απόφαση των 27 για την μετεγκατάσταση των οργανισμών που έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε…

Περισσότερα εδώ.

«Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Συμφωνία των Υπουργών Νεολαίας»

Στις 20/11, οι υπουργοί της ΕΕ στο Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» κατέληξαν σε συμφωνία επί της πρότασης της Επιτροπής…

Περισσότερα εδώ.

«Επενδυτικό Σχέδιο»

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη (γνωστό και ως «σχέδιο Juncker») αποσκοπεί στην κινητοποίηση…

Περισσότερα εδώ.

«RescEU: Νέο Ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε νέα φιλόδοξα σχέδια για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών…

Περισσότερα εδώ.

«Ενεργειακή Ένωση — το έτος της δέσμευσης»

Χάρη στην πρόοδο που σημειώθηκε το 2017, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την υλοποίηση του εγχειρήματος της Ενεργειακής Ένωσης…

Περισσότερα εδώ.

«URBIS: Νέα συμβουλευτική υπηρεσία για τη συνδρομή των πόλεων στο σχεδιασμό επενδύσεων»

Η URBIS —από τα αρχικά του αγγλικού τίτλου της «Urban Investment Support» (Στήριξη Αστικών Επενδύσεων)— θα βοηθήσει τις πόλεις να σχεδιάσουν επενδύσεις ώστε…

Περισσότερα εδώ.

«Πρόταση νομοθετικών τροποποιήσεων για τη μετεγκατάσταση του ΕΟΦ και της ΕΑΤ από το Λονδίνο»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 29/11 δύο νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση των ιδρυτικών κανονισμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)…

Περισσότερα εδώ.

«Διανοητική ιδιοκτησία: Προστασία της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην τεχνογνωσία και την καινοτομία»

Η Επιτροπή παρουσίασε μέτρα που εξασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες…

Περισσότερα εδώ.

«Erasmus+: άλλη μία χρονιά ρεκόρ»

Καθώς οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 30ή επέτειο του προγράμματος Erasmus φτάνουν στο τέλος τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα επιτεύγματα του προγράμματος Erasmus+ το 2016…

Περισσότερα εδώ.

«Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στην Αθήνα»

Η κυρία Κλημεντίνη Διακομανώλη, εκτελεί χρέη Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας από την 1η Δεκεμβρίου 2017…

Περισσότερα εδώ.

«7 Έλληνες ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές που θα επιχορηγήσει το ΕΣΕ»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες τις επιχορηγήσεις εδραίωσης (consolidator grants) σε 329 κορυφαίους ερευνητές σε ολόκληρη την Ευρώπη….

Περισσότερα εδώ.

«Εμπορία ανθρώπων: Καθορισμός προτεραιοτήτων για επιτάχυνση της δράσης της ΕΕ»

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σειρά συγκεκριμένων δράσεων για την καλύτερη πρόληψη της παράνομης διακίνησης ανθρώπων…

Περισσότερα εδώ.

«Νέοι Ευρωπαίοι και εθελοντισμός. Ευκαιρίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»

Την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου το Europe Direct Βορείου Αιγαίου διοργάνωσε ειδικό σεμινάριο…

Περισσότερα εδώ.

Ημερίδα: «Η συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct Βορείου Αιγαίου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συνδιοργάνωσαν…

Περισσότερα εδώ.