Brexit: Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης
28 Φεβρουαρίου, 2018
Ενίσχυση της δράσης της ΕΕ κατά του παράνομου περιεχομένου online Μια Ευρώπη που προστατεύει
1 Μαρτίου, 2018

EuroNewsLetter February 2018

«Τα μέλη του νέου Δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «EUROPE DIRECT» για την περίοδο2018-2020 στην Ελλάδα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής φορέων που θα φιλοξενήσουν τα «Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τους πολίτες»…

 

Περισσότερα εδώ.

«Σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

Στις 31/1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επισήμως τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής…

 

Περισσότερα εδώ.

 

«Erasmus+ – ένα πρόγραμμα που αξίζει να ενισχυθεί!»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 31/1 την ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+, του εμβληματικού προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση…   Περισσότερα εδώ.

«Ο κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης αναλαμβάνει σήμερα, 1η Φεβρουαρίου 2018, καθήκοντα επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα»

Ο κ. Μαρκοπουλιώτης θα φέρει στο νέο του ρόλο την άριστη γνώση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ την οποία έχει αποκτήσει στα τριάντα έτη σταδιοδρομίας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή…

Περισσότερα  εδώ.

 

«Επίσκεψη στην Αθήνα του Επιτρόπου κ. Pierre Moscovici»

Ο Επίτροπος, κ. Pierre Moscoviciαρμόδιος για τις Οικονομικές και τις Δημοσιονομικές Υποθέσεις, την Φορολογία και τα Τελωνεία, πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2018…

 

Περισσότερα εδώ.

 

«Στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια: Η ΕΕ παρουσιάζει νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες και μέτρα στήριξης υπέρ των μεταρρυθμίσεων στην περιοχή»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα στρατηγική για «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και μια ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ προς τις χώρες αυτές»…

Περισσότερα εδώ.

 

«Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2018: σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη Ελλάδα: ανάπτυξη και πάλι»

Οι ρυθμοί ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ ξεπέρασαν τις περυσινές προβλέψεις, καθώς συνεχίζεται η μετάβαση από την οικονομική ανάκαμψη στην οικονομική επέκταση…

Περισσότερα εδώ.

 

 

«Κρατικές ενισχύσεις: Έγκριση έξι μηχανισμών ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας…

Περισσότερα εδώ.

 

«98,2 εκατ. EUR σε επενδύσεις σε 10 έργα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών: ένα από αυτά βρίσκεται στην Ελλάδα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους 98,2 εκατ. EUR για τη στήριξη της μετάβασης της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία…

Περισσότερα εδώ.

«Έκθεση της Επιτροπής: Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βελτιώνονται»

Με την υποστήριξη μιας εύρωστης οικονομικής ανάπτυξης, η απασχόληση στην ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται το τρίτο τρίμηνο του 2017 με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν…

Περισσότερα εδώ.

 

 

«Προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές και τις επιπτώσεις τους»

Ενόψει της άτυπης Συνόδου των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα διάφορες επιλογές

Περισσότερα εδώ.

 

«Μια Ευρώπη των αποτελεσμάτων: Η Επιτροπή παρουσιάζει ιδέες για μια ουσιαστική Ένωση»

Πριν από την άτυπη Σύνοδο των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει σήμερα μια σειρά πρακτικών μέτρων…

 

Περισσότερα εδώ.

 

«Αλληλεγγύη στην πράξη: ενίσχυση σε Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία για αντιμετώπιση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών»

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να προσφερθούν 104 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύηςσε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που επλήγησαν από θεομηνίες κατά το 2017.

 

Περισσότερα εδώ.

«21 Φεβρουαρίου – Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας»

Οι τοπικές γλώσσες, ιδίως οι γλώσσες των μειονοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσμών, μεταδίδουν πολιτισμούς, αξίες και παραδοσιακές γνώσεις·

 

Περισσότερα εδώ.

«Ο Πρόεδρος Γιούνκερ επισκέπτεται τα Δυτικά Βαλκάνια»

Σε συνέχεια της αναγγελίας του Προέδρου Γιούνκερ κατά την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης 2017, η Επιτροπή ενέκρινε, στις 6 Φεβρουαρίου, στρατηγική…

 

 

Περισσότερα εδώ.

«Αντιλήψεις των Ευρωπαίων σχετικά με τη διαφθορά»

Σύμφωνα με τις πρόσφατες σχετικές εκδόσεις του Ευρωβαρόμετρου, οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται τη διαφθορά ως μέγιστο πρόβλημα…

Περισσότερα εδώ.

«Ειδικό Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαίοι και Κοινή Γεωργική Πολιτική»

Σύμφωνα με το πρόσφατο ειδικό Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν την γεωργία ως πολύ σημαντική για το μέλλον..

 

 

 

Περισσότερα εδώ.

«Brexit: Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα το σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου…

Περισσότερα εδώ.

«Συμμετοχή του Europe Direct στην εκδήλωση Aegean Startups»

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης για την νεοφυή επιχειρηματικότητα (startups) και ειδικότερα για τον διαγωνισμό «Aegean Startups 2018»…

 

Περισσότερα εδώ.

«Επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης»

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, επισκεφθήκαμε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης…

 

Περισσότερα εδώ.

«Σχολική Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο του Κάτω Τρίτους»

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, επισκεφθήκαμε το Νηπιαγωγείο του χωριού Κάτω Τρίτος…

Περισσότερα εδώ.

«Σχολική Επίσκεψη στις τάξεις Α’, Β’, Γ’ του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Τρίτους»

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, επιφκεφθήκαμε το Δημοτικό Σχολείου Κάτω Τρίτους,  συγκεκριμένα, τις τάξεις Α’, Β’, Γ΄ Δημοτικού, με σκοπό να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση…

Περισσότερα εδώ.

«Σχολική Επίσκεψη στις τάξεις Δ’, Ε’, ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Τρίτους»

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Σχολείου Κάτω Τρίτους,  συγκεκριμένα τις τάξεις Δ’, Ε’ κ Στ’  Δημοτικού…

 

Περισσότερα εδώ.

«Σχολική Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο  Βαρειάς»

Τετάρτη  28 Φεβρουαρίου, επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Σχολείο Βαρείας, συγκεκριμένα τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’…

Περισσότερα εδώ.

Για να δείτε το αρχείο εδώ :
Newsletter February 2018!!